Sikkerhed for vækst

Læs denne plante- og plejevejledning, inden du planter

Det er afgørende for et godt resultat, at du behandler dine planter korrekt, inden du planter dem. Det er især vigtigt, at de ikke tørrer ud. Selv en let udtørring kan beskadige planternes rod, hvilket vil påvirke væksten efter plantningen. Planter med rodklump og planter i potte skal straks sættes i læ og skygge og vandes. Potten fjernes først, når planten skal plantes. Er der lærred omkring rodklumpen, bør dette ikke fjernes ved plantningen, og klumpen bør ikke udsættes for stød eller andre kraftige påvirkninger, som kan ødelægge den.

Barrodsplanter  er planter med nøgne rødder. Disse opbevares altid i en lukket plasticpose for at undgå udtørring af rødderne. Placer posen så køligt og skyggefuldt som muligt indtil plantningen. Posen må under ingen omstændigheder ligge i sol. 

Ikke alle planter bryder sig om de samme vækstforhold. Nogle tåler f.eks. blæst, mens andre kræver læ. Nogle har det bedst i  skygge, andre vil have mest mulig sol. Sæt altid planterne under de vækstforhold, der er angivet på etiketten på planten eller i potten. Er du i tvivl om, hvor en plante kan stå, så spørg i planteskolen, inden du vælger planter.

Udplantningen

Før du planter, skal du grave et passende stort plantehul med god plads til rødderne. Det skal være mindst dobbelt så bredt og dobbelt så dybt, som rodklumpen eller potten, planten står i. Husk at løsne jorden i bunden af plantehullet, så overflødig vand kan sive bort.

Planter man i en almindelig, god havejord, kan den bruges, som den er. Vil man gøre det ekstra godt, kan man blande lidt omsat kompost i den jord, der skal tilbage i hullet. Har man ingen kompost, kan man i stedet bruge lidt sphagnum - gerne af den billige, mørke slags. Men sphagnum er sur jord, og bruger man for meget, kan man risikere, at jorden i plantehullet bliver mere sur, end planten bryder sig om. Brug højst 20 procent spahgnum i et godt stort hul.

Planter man i et meget let jord, sandjord, kan man ligeledes forbedre den ved at tilføre kompost eller spagnum - men igen: ikke for meget af hensyn til jorden surhedsgrad. Det er også vigtigt at sørge for, at jorden i plantehullet ikke bliver vældig meget bedre end den omgivende jord. I så fald risikerer man, at rødderne ikke vil gro ud i den ringere, omgivende jord - de bliver i den gode jord og hygger sig. Men når jorden i plantehullet med den gode jord er fyldt op med rødder, går plantens vækst i stå.

Planter man i en fed jord, kan denne forbedres ved at blande groft sand i den jord, der skal tilbage i plantehullet. Brug gerne op en en tredjedel sand.

Planten skal stå fast

I alle tilfælde - uanset hvilken jord, man planter i  - er det vigtigt, at planten står fast, når den er plantet. Ellers risikerer man, at de nye rødder, som planten sætter, rykkes over, når planten svajer i  vinden. Træer bør bindes op til en pæl, som bankes i plantehullets bund, inden planten sættes i hullet, hvorefter planten placeres ved pinden, og rødderne fordeles rundt om pinden og ud til alle sider.

Planter man i krukker, er det vigtigt at bruge en jordblanding, der både er luftig, så der kommer ilt til plantens rødder, og kan holde på vandet. Desuden skal man tage hensyn til jordens surhedsgrad - sur jord til surbundsplanter som rhododendron, azalea og lyng m. fl., men neutral jord til de allerfleste andre planter.

De fleste planter skal plantes med rodhalsen i samme højde som i planteskolen. Er man i tvivl, vil man som regel kunne se en farveforskel på stammen mellem den over- og den underjordiske del. Roser skal plantes,  så podestedet - det vil sige fortykkelsen, hvor roden og toppen er "samlet" - kommer til at stå fem-ti centimeter under jordoverfladen. 

Når jorden er lagt tilbage i plantehullet, trædes den let til omkring planten, og der vandes grundigt - ogå selv om det lige har regnet. Vandingen skal sikre, at jorden falder til omkring rødderne, så disse får god kontrakt med jorden. Ved forårs- og sommerplantning bør der vandes grundigt og hyppigt . Alle planter bør passes omhyggeligt med vand det første år efter plantningen, gerne de første to år. Først derefter er de rustet til at kunne klare sig selv. 

Husk at etiketter på planterne kan stramme, efterhånden som grenene bliver tykkere. Etikkettterne bør derfor fjernes, men gem dem et sted, hvor de kan findes igen. Før eller siden får man brug for dem.

Nyplantede planter skal ikke gødes den første vækstsæson, og det er så at sige forbudt at smide nogen form for gødning i plantehullet. Man risikerer at svide de nye, fine rødder - eller forhindre at de dannes. Fra og med anden vækstsæson kan planterne gødes på lige fod med de etablerede planter i haven. Brug en afbalanceret gødning, pas på med gødninger, der indeholder meget kvælstof.

Udsatte voksesteder

Planter ved sommerhuset skal vælges med omhu. De skal i særlig grad kunne klare sig selv i lange perioder, ofte under barske vejrforhold. Man kan hjælpe dem lidt på vej ved at forbedre jorden i plantehullet, som beskrevet oven for, men med måde. Nyplantede planter vandes jævnligt og grundigt. Især inden du forlader huset for en længere periode, skal du være grundig med vandingen. Måske skal de klare sig selv i flere uger, før du igen kan sørge for en passende pleje, og disse uger kan være kritiske i tørre perioder.

Generelt gælder at små, unge planter bedre kan klare sig selv, end store, fuldvoksne eksemplarer, der er blevet forkælet i planteskolen. Så hvis planterne omkring sommerhuset i al væsentligt er overladt til sig selv, er det mere sikkert at plante unge planter. Det varer så til gengæld længere tid, før de er vokset op, men der er støre chance for, at de klarer sig.

Sommerplanter

Disse er ofte ét-årige og urteagtige planter, der går til grunde, når frosten kommer.

Når du opbevarer sommerplanter inden udplantning, bør du sætte dem køligt i skygge og læ og sørge for, at de ikke tørrer ud i deres potter.

Sommerblomster skal jo som regel nå en hel masse på en forholdvis kort periode. Det er derfor vigtigt, at roden er i topform. Man kan kæle ldit for den ved at plante sommerblomster i jord, der er blandet med kompost eller jordblandinger af den slags, der bruges til krukker.

Sommerplanter skal sommeren igennem passes med  vand og lidt  gødning og bør aldrig tørre ud. Mange af dem sættes i fuld sol, hvor de har brug for meget vand. Så vidt muligt bør man se til dem dagligt. 

"Sikkerhed for vækst" gives af alle Planteskole-Ringens medlemmer, og med den er du sikker på en plantning med succes. Planteskolen bytter alle flerårige haveplanter, der ikke gror, når de er behandlet korrekt.

Vi forudsætter blot:

· at planten er købt i planteskolen, medbring kvittering eller kasssebon.

· at planten er behandlet som angivet i planteskolens plante- og pasningsvejledning.

· at du kontakter planteskolen, inden planten graves op.

· at du tager planten, bonen samt planteetiketten med i planteskolen.

· Planten må ikke have været udsat for udtørring, frostskader eller fysiske skader som følge af haregnav, påkørsel eller hærværk.

Læs altid Planteskole-Ringens plante- og plejevejledning, inden du planter.

KUNDEKLUB

Du får særlige tilbud til kundeklubspris og nyhedsbreve på mail. Her giver vi tips og gode råd til dig og din have samtidig med, at vi fortæller om nyheder indenfor alt det grønne.

Tilmeld